ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

science classes

 • Ad Number :

  3785

 • Adddress :

  malabe

 • Telephone :

  0711256124

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0711256124

 • Posted on :

  Saturday January 18, 2020

 • Description :
  විශ්ව විද්‍යාල සිසුවකු විසින් මෙහෙයවනු ලබන විද්‍යාව 6-11 සිංහල මාධ්‍ය තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පංති.නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ.දුර්වල හා පාඩම් අතපසු වූ සිසුන් සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සහිතව අවධානය යොමු කෙරේ.රූප රාමූ වීඩියෝ දර්ශන සහිතව සරලව මුල සිට අවිස්සාවේල්ල,හංවැල්ල,කඩුවෙල,මාලබේ,රාජගිරිය,අතුරුගිරිය,හෝමාගම,මහරගම,කොට්ටාව,ගොඩගම අවට ප්‍රදේශ සඳහා