ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Math classes

 • Ad Number :

  3499

 • Adddress :

  Colombo

 • Telephone :

  0713325736

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0713325736

 • Posted on :

  Friday April 19, 2019

 • Description :
  ගණිතය අමාරුද? ලකුනු අඩු වෙලාද? A සාමාර්ථයක් සමග සාමාන්‍ය පෙල ගණිතය විෂය සමත් වීමට අවශ්‍යද? …..එසේනම් අපි මුල සිට ආරම්භ කරමු. 25 වසරකට වැඩි ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්දක් සහිත, පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂක, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, ගණිත ප᳘ශ්චාත් උපාධිධාරී, ( B.Sc., MSc., ), දිවයිනේ ප්‍රථමයා හා දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයන් රැසක් බිහිකල, පසුගිය වසරේ විශිෂ්ට ප᳘තිඵල ලබාදුන්, ආචාර්යවරයෙක් නිවසට පැමිණ ගණිතය උගන්වනු ල Read More
  බේ. 6 – 11 වසර සිසුන් සඳහා සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ, සිංහල / ඉංග්රීසි මාධ්යයෙන් ( Local , Edexcel , & Cambridge Syllabus )ඉගැන්වේ. •පාසැල් පෙළ පොත සම්පූර්ණ කෙරේ., පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කෙරේ. නිබන්දන සැපයේ. ගම්පහ, මිණුවන්ගොඩ , මිගමුව, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, රාගම, වත්තල, කඳාන, ජාඇල, කඩුවෙල, හංවැල්ල, මුල්ලේරියාව, මාළබේ, බත්තරමුල්ල, බොරැල්ල , නුගේගොඩ, කෝට්ටෙ, මහරගම, හා දෙහිවල අවට නිවසට පැමිණේ. තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති. අමතන්න. 0713325736 * ඕනෑම දැනුම් මට්ටමක සිටින සිසුන්ව, විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල කරා මෙහෙයවීමට, සුවිශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ඇත. දුර්වලයින් දක්ෂයින් කරන දක්ෂයින් අති දක්ෂයින් කරන, විකල්ප නැති එකම MATHS පංතිය. මුල සිට සරලවම….