ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

එයාටෙල් විශේෂ පැකේජ - මාසයටම රු 999

 • Ad Number :

  3117

 • Telephone :

  0759043804

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0759043804

 • Posted on :

  Monday November 5, 2018

 • Description :

  1. Airtel මෙගා මාස්ටර් සිම් එක ✅ජාලය අතර ඇමතුම් සියල්ලම නොමිලේ ✅අනෙකුත් සියලූම ජාල වලට ඇමතුම් විනාඩි 2000ක් නොමිලේ ✅ඕනෑම වෙලාවක ඉන්ටර්නෙට් යන්න 1GB ඩේටා නොමිලේ ➡️ජාලය අතර මැසේජ් 500ක් නොමිලේ මේ සියල්ලටම ඔබ ගෙවිය යුත්තේ රු 999ක් පමණි.. (ටැක්ස් සමග ගෙවිය යුතු මුදල රු 1450කි ) 2. Airtel මාස්ටර් සිම් එක ✅ජාලය අතර ඇමතුම් සියල්ලම නොමිලේ ✅අනෙකුත් සියලූම ජාල වලට ඇමතුම් විනාඩි 1000ක් නොමිලේ ✅ඕනෑම වෙලාවක ඉන්ටර්

  Read More
  ෙට් යන්න 5GB ඩේටා නොමිලේ ➡️ජාලය අතර මැසේජ් 300ක් නොමිලේ ➡️වෙනත් ජාලයන් වලට මැසේජ් 200ක් නොමිලේ මේ සියල්ලටම ඔබ ගෙවිය යුත්තේ රු 999ක් පමණි.. (ටැක්ස් සමග ගෙවිය යුතු මුදල රු 1450කි ) අමතන්න 0759 043 804