ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

For sale

 • Ad Number :

  3036

 • Adddress :

  Negombo

 • Telephone :

  0719920315

 • Price :

  Rs:1200000

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0719920315

 • Posted on :

  Sunday October 14, 2018

 • Description :
  Pitipasa canapiya.sudu pata.idiripasa noah seat dama thibe.aluth tyres.pp67++

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය


Warning: Unknown: open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_uh5ij1tl85b0fgvjhgakrkjfq6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0