ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Bajaj Three wheeler for sale

 • Ad Number :

  2645

 • Adddress :

  Kottawa, Pannipitiya

 • Telephone :

  0716155170

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0716155170

 • Posted on :

  Wednesday August 1, 2018

 • Description :

   

  Red Colour

  Mulumudala 420i 
  Tin bodyak 
  New paint 
  Dirum nomatha 
  Original tattuwa 
  Engine eka aluthin sada atha Karanna kisima deyak na 
  Supiri wahanayak soyannekuta

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය