ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

website design and web site Development Pannipitiya

 • Ad Number :

  2602

 • Adddress :

  Pannipitiya, Colombo, Sri Lanka

 • Telephone :

  0773452624, 0783917679

 • Price :

  Rs:4000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0773452624, 0783917679

 • Posted on :

  Wednesday July 11, 2018

 • Description :
  අන්තර්ජාලය තුල නවීතම ආකාරයේ වෙබ් අඩවියක හිමිකරුවෙකු වීමට ඔබත් කැමතිද ? එසේනම් මෙන්න හොදම අවස්ථාව. . අප නිර්මාණය කරන වෙබ් අඩවි වල සුවිෂේශීතා:- ☑ ඕනෑම අයෙකුට පහසුවෙන් හැසිරිය විය හැකි වීම. ☑ සීමාවක් රහිත වෙබ් පිටු . ☑ සයිබර් අවකාශයේ සීමාවක් රහිත මතක ධාරිතාවක්(Memory space). ☑ ඔබගේ ව්‍යාපාරික ආයතනය සදහාද ප්‍රමිතියෙන් උසස් වෙබ් අඩවියක් නිර්මානය කර ගැනීමේ හැකියාව. ☑ සාධාරන මිල ගනන්. ☑ සැගවු Read More
  නු ගාස්තු නොමැත. 1. We Design and Create Web Sites that Match up Your Business Needs. 2. Domain Registration and Hosting. 3. On Page Search Engine Optimization (SEO) 4. US Based Safe Hosting package. b. UNLIMITED Bandwidth, c. UNLIMITED Sub Domain 6. We Create High-Quality website at very reasonable Price. 7. Fast and Speedy Service. 8. 14 Days Delivery (Working Days) 9. Graphic Designs Required for your Web Site 10. E-mail server Handling අපෙන් ඔබට ඔබගේ සියලූම ව්‍යාපාරයන්ට සරිලන ආකාරයේ ඔබටම අනන්‍ය වූ වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරවා ගත හැක, දැන්ම අපව අමතන්න ....