ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Home visit computer laptop repair Colombo 05

 • Ad Number :

  2488

 • Adddress :

  Colombo 05, Colombo, Sri Lanka

 • Telephone :

  0702578849

 • Price :

  Free

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0702578849

 • Posted on :

  Friday June 1, 2018

 • Description :
  Home visit computer laptop repair in colombo. On site Computer Repair. Computer Repair in Colombo,Laptop repair Computer Service. Operating System Re-Installation, Formatting and Installing your OS( Windows Xp,Windows 7,Windows 8.1,Windows 10), Laptop Repair, Software Troubleshooting and Installs, Virus Removal and installing virus guard, install any software you need. HDD Data recovery, OnSite Services( i am come for you) , Call me please (Chamara), 0702578849. ඔබේ පරිගනකයේ ඔබට විසදාගත නොහැකි ප්‍රශ්නයක්ද ? හදාගන්න යන්න වෙලාවක් නැද්ද හදිසීද ? එහෙනම් අපව අමතන්න.ඔබ වෙනුවෙන් අපි එනවා ඔබ ලගටම . පරිගණක ලැප්ටොප් නඩත්තු සේවාව ඔබට අවශ්‍ය ස්ථානයේදී ම කරදෙනු ලැබ Read More
  . පරිගණක ෆොර්මැට් කිරීම/ මෙහෙයුම් පද්ධති ස්ථාපනය කරදීම (Windows Xp,Windows 7,Windows 8.1,Windows 10) වෛරස් ගාර්ඩ් දැමීම.වෛරස් ඉවත් කිරීම. අවශ්‍ය සොෆ්ට්වෙයා දමාදීම, HDD මැකීගිය ෆොටෝ වීඩියෝ යලි ලබාගැනුම. කොලබ අවට ස්ථානවලට පැමිණ කරදෙනු ලැබේ. සාධාරණ අයකිරීම්. 0702578849 (චාමර) Free Advice and Free Answers are always available!