ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

වාණිජ කළමනාකරු පුතුට සහකාරියක්

 • Ad Number :

  2327

 • Email :

 • District :

  Kurunegala

 • Map :
 • Posted on :

  Tuesday May 22, 2018

 • Description :

  1991 සැප්තැම්බර්, බොදු, ගොවි, ගිරිඋල්ල, වාණිජවේදී උපාධි, අබුඩාබි හි ප්‍රකට සමාගමක වාණිජ කළමනාකරු, බාල සහෝදරිය, සහෝදරයා විවාහකයි, තමාගේ ම ඉඩමක්,නවීන නිවසක් හිමි,උස 5' 9" සුදු, කඩවසම්, කාල සර්ප යෝගය, කුජ රා 7කේන්ද්‍රය සහිත පුතුට උගත් සිහින් පාපී කේන්ද්‍ර ඇති අවු. 30-40 වයසැති විදේශගතවීමට කැමති දුවක් විශ්‍රාමික පියා සොයයි. 0372288036