ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

දිනකට 2000 ක් උපයන්න. part time Kadawatha

 • Ad Number :

  2170

 • Adddress :

  ????, Kadawatha, Gampaha, Sri Lanka

 • Telephone :

  0765460091

 • Price :

  Free

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0765460091

 • Posted on :

  Tuesday May 15, 2018

 • Description :
  Insurance ක්ෂේත්‍රයේ සිටිය අයහට වඩා පහසු වන අතර 25 ට අඩු පිරිමි සහ 18 වැඩි කාන්තා පාර්ශවයේ අයට විවෘත රැකියා ඇබෑර්තුවකි. බදවා ගැනීම දෙදෙනෙකු පමණි. කඩවත කිරිබත්ගොඩ ගම්පහ දෙල්ගොඩ අවට අය අමතන්න. (ඉන්ෂුවරන්ස් රැකියාවක් නොවේ) ඔබට පහසු දින තෝරා ගෙන සේවය කල හැක.