ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Laundry Service Nugegoda

 • Ad Number :

  2123

 • Adddress :

  Nugegoda, Colombo, Sri Lanka

 • Telephone :

  0778683399

 • Price :

  Free

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0778683399

 • Posted on :

  Thursday May 10, 2018

 • Description :
  Klean Mart ලොරි සර්විසස් ඔබේ දොරකඩට වේගවත්, දැරිය හැකි, විශ්වසනීය හා කරදරයකින් තොරව රෙදි සෝදන සේවා සහ වියලි පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව ලබා දේ. අපි ඔබේ සෝදන රෙදි එකතු කර බෙදා හරින්නට හෝ ඔබගේ රෙදි අපගේ ස්ථානයට රැගෙන ආ හැකි ය 31 / D, ඇන්ඩර්සන් පාර, කළුබෝවිල, දෙහිවල හෝ 0778683399 ඔස්සේ අප අමතන්න. අපගේ මිල ගණන් ඔබේ මනාපය අනුව කෑල්ලක් සඳහා හෝ කිලෝ ග්රෑම් එකක් සඳහා හෝ වේ. කුඩා හෝටල්, ස්පා, විලා හෝ උත්සව භාණ්ඩ සැ Read More
  යුම්කරුවන් සඳහා සම්බන්ධ කර ගැනීමට හා සාධාරණ පැකේජ සඳහා අප කැමැති වනු ඇත. අපගේ වටිනා ගනුදෙනුකරුවන් වෙතින් ඉක්මණින් ඇසෙන පරිදි බලාපොරොත්තුවන්න. නිවෙස් වල ෙරදිපිළි සඳහා රෙදි සෝදන හා වියළිම - කිලෝ ග්රෑම් 1 - රු. 100 / = මැදීම - එක් කෑල්ලක් - රු. 40 / = මැදීම පමණක් - එක් කෑල්ලක් - රු. 50 / = ඩෙනිම් කලිසම් පමණක් සෝදන හා වියළිම- කෑල්ලක් - විශාල - රු. 150 කුඩා - රු. 100 වාණිජ ෙසා්දන කැබලි ගණන ෙහා් බර අනුව, රැ. 45/= සිට 31 / D, ඇන්ඩර්සන් පාර, කළුබෝවිල, දෙහිවල හෝ 0778683399