ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

වතු පිටි මිලදී ගනු ලැබේ

 • Ad Number :

  2034

 • Adddress :

  Kandy

 • Telephone :

  0719580580

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Kandy

 • Map :
 • Phone :

  0719580580

 • Posted on :

  Wednesday March 7, 2018

 • Description :
  අක්කරයට වැඩි වතු පිටි මිලදී ගනු ලැබේ. තේ, කරාබු නැටි, ගම් මිරිස් ඇතුළු සියලු කුළුබඩු වගා කරනලද ඉඩම් මිලදී ගනු ලැබේ. 0719580580

Warning: Unknown: open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_mk7vp55gr03ghl98rdh5qk2jm4, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0