ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

English Language & Literature, Spoken , IELTS Maharagama

 • Ad Number :

  3758

 • Adddress :

  Maharagama

 • Telephone :

  0716136914

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0716136914

 • Posted on :

  Thursday December 12, 2019

 • Description :
  ** Cambridge / Edexcel English Language and Literature ** Local English Language & Literature Grade 6 to O/ Level General English A/ Level Spoken English Classes [ Day / Night ] IELTS Small Groups / Individual. Home Visits Rajagiriya, Battaramulla, Malabe, Maharagama, Kottawa, Piliyandala, Moratuwa, Dehiwala, Nugegoda, Boralesgamuwa and nearby areas ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා සාහිත්‍ය උසස් පෙළ දක්වා ඉංග්‍රීසි කතාව ජාත්‍යන්තර පාසල් ගුරුවරයෙක් නිවසට පැමිණ උගන්වයි තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම්